Welkom

Hartelijk welkom op de site van Ambassador Club België, een vriendenclub die op heden ongeveer 600 leden telt, gespreid over een 40-tal regionale clubs. We maken deel uit van de Internationale Ambassador Club, die meer dan 4000 leden heeft en vertegenwoordigd is in vrijwel alle continenten.

De essentie van het Ambassadorschap speelt zich vooral af op regionaal clubniveau waar de clubleden maandelijks bij elkaar komen om gezellig te tafelen, vaak in een eigen clublokaal. Deze clubs zijn boeiende plaatsen, waar vriendschap, netwerking, vertrouwen, gelijkheid, verdraagzaamheid en vrijheid de kernwoorden zijn. Zo ontstaat een hechte vriendenkring die naast hun maandelijkse bijeenkomst, ook tijd vrijmaakt voor een voordracht, een bezoek aan een andere club, een uitstap of een reis.

Men wordt Ambassador na voordracht door een ander lid en na aanvaarding door de andere leden van de club. Vaak dragen de leden verantwoordelijkheid in het professionele en/of sociale leven en ze behoren tot alle sociale, culturele, filosofische, politieke en religieuze overtuigingen. Deze verscheidenheid is voor de leden een verrijking. Het vergt dan ook een open geest en respect voor elkaars meningen en opvattingen, om met deze mensen een echte vriendenclub te vormen.

De Ambassador Club is geen serviceclub in de strikte zin van het woord, maar niets weerhoudt de regionale clubs ervan om lovenswaardige initiatieven te nemen ten behoeve van onze maatschappij.