Onze doelstellingen

De Ambassador Club

 • Is een internationale vereniging, zonder politieke en religieuze grondslag.
 • Verenigt vrouwen en mannen, die in de maatschappij vaak verantwoordelijkheid dragen in hun beroepsleven, maar ook op sociaal of cultureel vlak.
 • Draagt de universele humanitaire waarden hoog in zijn vaandel.
 • Bestaat uit een International Bestuur, met Nationale en Regionale clubs
  biedt haar leden een echt wereldwijd netwerk.

Als Ambassador

 • Respecteren we de waardigheid en vrijheid van elke mens. Tolerantie is voor de Ambassador geen inhoudsloos begrip.
  zijn we bereid om verantwoordelijkheid te dragen in de gemeenschap.
 • Stimuleren we elkaar tijdens onze bijeenkomsten, die gekenmerkt worden door : sympathie, vertrouwen, betrouwbaarheid, behulpzaamheid en tolerantie. Op deze manier vormen we een hechte vriendenkring.
 • Maken we gebruik van ons netwerk om diverse contacten te leggen
 • Zijn we begaan met de sociale en culturele ontwikkelingen in onze gemeenschap.
 • Komen we doorgaans 1 maal per maand samen