RAC Zwevegem

De Ambassador Club is een Europese creatie met zijn zetel in Zwitserland. Hij is samengesteld uit regionale clubs die gegroepeerd zijn in nationale clubs, welke de internationale Ambassador Club vormen.

De Ambassadors vergaderen minstens eens per maand. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de activiteit van hun club, binnen het kader van de statutaire verplichtingen.

De humane en professionele waarden alleen zijn bepalend voor aanvaarding van een lid. Een lid mag slechts aanvaard worden na door een Ambassador te zijn voorgedragen en na unanieme goedkeuring van de regionale club.

De Ambassador Club wil de geestelijke krachten van de mens, zijn morele waarden en zijn identiteit bevorderen. Hij plaatst de mens centraal in zijn beslommeringen.

De Ambassador Club is gesteund op de vrijheid, op het ideaal van menslievendheid en op de geest van wederzijdse behulpzaamheid. Hij is politiek onafhankelijk en respecteert éénieders religieuze overtuiging.