Clubleven

De essentie van het Ambassadorschap speelt zich vooral af op regionaal clubniveau waar de clubleden maandelijks bij elkaar komen om gezellig te tafelen, vaak in een eigen clublokaal. Deze clubs zijn boeiende plaatsen, waar vriendschap, netwerking, vertrouwen, gelijkheid, verdraagzaamheid en vrijheid de kernwoorden zijn. Zo ontstaat een hechte vriendenkring die naast hun maandelijkse bijeenkomst, ook tijd vrijmaakt voor een voordracht, een bezoek aan een andere club, een uitstap of een reis.