RAC Ninove

Ambassador Club Ninove werd opgericht op 23/10/1986 en telt momenteel 10 leden. Wij vergaderen elke 2de donderdag van de maand in restaurant “De Bakermat” te Ninove.

Ambassador Club Ninove behoort tot de International Ambassador Club, in 1956 opgericht in Zwitserland als internationale organisatie zonder politieke of religieuze connecties. In eerste instantie zijn wij een vriendenclub waarbij het clubleven wordt gekenmerkt door vergaderingen, discussies, voordrachten, bezoeken, deelname aan culturele en sociale evenementen, reizen… en vormen aldus een verrijking voor iedereen.

Ook de familie en de partners worden in het clubleven betrokken.

Wij hebben geen “service” verplichting zoals dit in bepaalde service clubs wel het geval is.Dit neemt niet weg dat we op regelmatige basis sociale projecten ondersteunen.

Onze leden dragen verantwoordelijke functies in het professionele of sociale leven en hun verscheidenheid in achtergrond is een verrijking voor mekaar , zowel privé als beroepshalve. De hechte sociale cohesie binnen de groep steunt op het principe van weloverwogen peterschap in alle openheid. 

De kernwoorden van Ambassadors Club Ninove ?!  3 V’s Vriendschap, Vrijheid, Verdraagzaamheid.