RAC Hasselt

Ambassador Club Hasselt behoort tot de International Ambassador Club, in 1956 opgericht in Zwitserland als internationale organisatie zonder politieke of religieuze connecties. In eerste instantie zijn wij een vriendenclub waarbij het clubleven wordt gekenmerkt door vergaderingen, discussies, voordrachten, bedrijfsbezoeken, deelname aan culturele en sociale evenementen, reizen, … 
Ook ondersteunen we op regelmatige basis sociale projecten.

Onze leden dragen steeds verantwoordelijke functies in het professionele of sociale leven en hun verscheidenheid in achtergrond is een verrijking voor elkaar, zowel privé als beroepshalve.

We ontmoeten elkaar op maandelijkse basis, waar we tijdens de vergadering actuele onderwerpen bespreken, activiteiten voorbereiden, … Deze vergaderingen worden steevast afgesloten met een lekkere maaltijd bij de lokale middenstand.

Waarvoor staat Ambassador Club Hasselt ?

Onze club werd opgericht in 1988 en elke maand vergaderen we in restaurant Innesto in Houthalen.

Elke 2 jaar reiken we een Ambassador Award uit aan een jonge beloftevolle sporter uit onze regio, een initiatief dat gepaard gaat met een groot avondfeest, en waarmee we onze club in de kijker plaatsen.